For excellence in education, sciences and arts

Конкурс за млади автори на галерия Аспект

По случай десетгодишния юбилей на галерия Аспект, е обявен конкурс за млади български художници. Проектът е част от честването на десетата годишнина на галерия Аспект и от събитията в Нощта на музеите и галериите, Пловдив 2015г.

Изисквания:

  • В конкурса могат да участват млади творци на възраст до 30 години – ученици, студенти, работещи и творци на свободна практика.
  • Приемат се произведения от трите основни жанра на изобразителното изкуство – живопис, графика и скулптура. -         
  • Кандидатите могат да кандидатстват с максимум три свои работи. -         
  • Желаещите да участват в конкурса, трябва да представят снимки на творбите си за участие не по-късно от 31. юли 2015г.

Представянето може да стане като изпратите снимките на мейлите на галерията /mail@galleryaspect.com, galleryaspect1@gmail.com/ или ги изпратите или донесете лично на електронен носител на адреса на галерията /Пловдив, площад „Стефан Стамболов” 1А/. Произведенията на всеки кандидат трябва да  бъдат придружени с подробно CV и информация за контакт – адрес, телефонен номер и мейл.

Представените за участие произведения ще бъдат разгледани и селектирани от компетентно жури в състав:

Олга Петрова – директор на галерия Аспект
Галина Лардева – изкуствовед 
Светла Москова – изкуствовед 
Недко Итинов – художник 
Илия Желев - художник.

Одобрените от журито кандидати ще бъдат уведомени лично и ще бъдат поканени в срок до 30 август 2015г. да предоставят на галерията оригиналите на своите произведения за участие в изложбата на конкурса, която ще бъде открита на Нощта на музеите и галериите, на 11 септември 2015г., като част от програмата на Нощта. Списъкът на одобрените кандидати също така ще бъде публикуван на сайта и фейсбук страницата на галерията.        

На откриването на изложбата в Нощта, в 22.00 часа журито ще обяви имената на  тримата най-добре представили се участници и ще връчи една голяма и две поощрителни награди. Класираният на първо място кандидат ще получи парична премия, осигурена от организаторите и от спонсори, и  лична покана от  директора Олга Петрова за самостоятелна изложба в галерия Аспект през 2016г. Отличените с поощрителна награда двама участника също ще получат премии, осигурени от организаторите и от спонсори.     

В залата на галерията ще бъде поставена урна за гласуване на публиката и в края на Нощта, в 01.00 часа, ще бъде обявен и награден „Художник на публиката”. След края на изложбата авторите ще бъдат поканени в срок от две седмици да получат обратно своите произведения, като галерията си запазва правото, след лична уговорка с автора, да задържи определени творби за по-дълъг период в депото си.                

Мобилна версия