For excellence in education, sciences and arts

Известни са проектите по програма Съфинансиране на извънкласни школи за учебната 2018/2019 година

Днес станаха ясни резултатите от конкурса на Американска фондация за България за Съфинансиране на извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия, лингвистика и биология.

Основната цел на тази програма е да се насърчат и подпомогнат учителите от математическите и природоматематическите гимназии, като бъдат стимулирани да посветят своите усилия в по-задълбочено изучаване и преподаване на тяхната дисциплина и да имат възможност за повече индивидуални занимания със своите ученици с изявени интереси в изброените области.

Мобилна версия

  • Начало
    • Новини
      • Известни са проектите по програма Съфинансиране на извънкласни школи за учебната 2018/2019 година