For excellence in education, sciences and arts

Олимпийски стипендии 

Американска фондация за България награждава с 10-месечни стипендии всички български ученици, спечелили медали на международни олимпиади през предходната учебна година.

Необходими документи:

  • Актуална снимка
  • Информация относно състезанието, в което са участвали, и какво отличие са получили; копие от диплома.
  • План за работа през учебната 2017/2018 г. (до 2 стр.) – в него се описват курсове, състезания, специализирани изпити и всякакви форуми, свързани с дейностите на ученика в силната/ите му дисциплина/и, с които кандидатът смята да се занимава през учебната 2017/2018; целите, които си поставя да постигне в сферата, в която е изявен. (Не се отнася за студенти.)
  • Автобиография (с паспортни данни, адрес, email и IBAN на сметка в ДСК)


Стипендиите са за 10 месеца през учебната 2018/2019 година на стойност 900 лв., платими на две части през първия и втория срок на учебната година. За тях се подписва договор за дарение с всеки, станал стипендиант на Американска фондация за България (в документа фигурират и данни на родителите, ако стипендиантът не е пълнолетен, той се подписва и от тях). 

Стипендианти на Американска фондация за България стават медалистите в следните международни и балкански олимпиади:

Международна олимпиада по информатика
Международна олимпиада по физика
Международна олимпиада по биология
Международна олимпиада по химия
Международна олимпиада по математика
Международна олимпиада по лингвистика
Международна олимпиада по астрономия
Европейска младежка олимпиада по информатика
Балканска олимпиада по информатика
Балканска олимпиада по математика
Младежка балканска олимпиада по информатика
Младежка балканска олимпиада по математика

Актуално

На 18.04.2019 г. от 18:30 часа в изложбеното пространство на "Триъгълната кула" на бул."Мария Луиза“ 16 ще бъде представена колекцията на Американска фондация за България "Съвременно британско изкуство" от произведения на четирима автори от различни поколения на британската поп-арт сцена.