For excellence in education, sciences and arts

Енциклопедия "Дарителството"

Американска фондация за България е спомоществовател на пълното тритомно издание на енциклопедия "Дарителството". Дарителски фондове и фондации в България 1878-1951″. Изданието е осъществено в партньорство с Българския дарителски форум от екип от Института по история към Българска академия на науките под редакцията и съставителството на проф. Веска Николова и доц. Росица Стоянова.

Изданието се състои от три тома. Първи и втори том представят по азбучен ред информация за индивидуални дарители, създали фондове и фондации в България от края на XIX до средата на XX век. В том III са представени фондове, управлявани от държавни и частни институции.

Енциклопедия „Дарителството“ представя дарителската история и традиции на Третото българско царство в повече от 2000 отделни статии.

В рамките на Летните стипендиантски срещи, всяка година стипендиантите на Американска фондация за България представят и превеждат на чужди езици избрани от тях статии от енциклопедията.

Актуално

На 18.04.2019 г. от 18:30 часа в изложбеното пространство на "Триъгълната кула" на бул."Мария Луиза“ 16 ще бъде представена колекцията на Американска фондация за България "Съвременно британско изкуство" от произведения на четирима автори от различни поколения на британската поп-арт сцена.