For excellence in education, sciences and arts

Остават броени дни до Ученическата секция на Учими в Боровец

Ученическата секция (УС’19) на 48-та Пролетна конференция на СМБ ще се проведе от 1 до 4 април 2019 г. в Боровец. В нея могат да участват ученици от 8 до 12 клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант. 

За участие в Ученическата секция са одобрени 50 проекта – 18 по математика и 32 по
информатика и информационни технологии. Техни автори са 68 ученици от 8 до 12 клас от
16 града в страната: Благоевград, Бургас, Варна, Вълчи дол, Габрово, Димитровград, Добрич,
Казанлък, Кърджали, Монтана, Пловдив, Русе, Сливен, Смолян, София, Стара Загора. Те са
ученици предимно от математически и природоматематически гимназии, но не липсват и
представители на средни училища и професионални гимназии.

Авторите на най-добре класиралите се разработки на УС’19 (които не са в 12. клас) ще получат покана за участие в Деветнадесетата лятна изследователска школа (юли-август 2019 г., Благоевград).

Ученическата секция е конференция с конкурсен характер и е една от двете
конкурсни сесии на УчИМИ през учебната година (другата е Ученическата конференция през
януари). Участието в УС’19 на шестнадесет ученици, получили отлични грамоти на зимната
конференция, се финансира от УчИМИ.
Началото на Ученическата сесия ще бъде поставено с кратко откриване на 2 април от
9:00 ч. сутринта в зала „Сердика“ на хотел „Самоков“, на което участниците и гостите ще
бъдат запознати по-подробно с програмата и техническите
Участниците по математика ще представят своите реферати пред журито чрез
презентации в рамките на 20 минути, а участниците по информатика и информационни
технологии ще се изявят в три постер-сесии, по време на които ще трябва да защитят
възможно най-убедително пред журито и публиката достойнствата на своите разработки.
Жури по математика: Председател: проф. дмн Емил Колев (ИМИ–БАН), и членове:
чл.-кор. Николай Николов (ИМИ–БАН), доц. д-р Христо Костадинов (ИМИ – БАН), доц. д-р
Станислав Харизанов (ИМИ – БАН и ИИКТ – БАН, който също е и бивш „учимик“ и един от
участниците в лятната изследователска школа на MIT, българските участници за която се
селектират от УчИМИ).
Жури по информатика и информационни технологии: Председател: ас. Емил
Келеведжиев (ИМИ–БАН, дългогодишен ръководител на националния отбор за
Международната олимпиада по математика), доц. д-р Златогор Минчев (ИМИ и ИИКТ –
БАН), доц. д-р Дойчин Бояджиев (Пловдивски университет), д-р Тодор Брънзов (ИМИ – БАН), ас. Георги Георгиев (ФМИ – СУ), Константин Делчев (докторант в ИМИ – БАН) и Зорница Дженкова (учителка в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, Габрово).


Официалното закриване, с обявяване на резултатите и награждаване, ще се проведе
на 3 април от 18:00 ч. в зала „Сердика“ на хотел „Самоков“. 

Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) е създаден през 2000
г. по повод международната година на математиката. Негови основатели са Съюзът на
математиците в България, Институтът по математика и информатика на БАН, Фондация
„Еврика“ и Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“. През 2005 г. към тях се
присъединява и Американска фондация за България. От 2011 г. основен партньор на УчИМИ е Фондация „Америка за България“.

---

Програмата на Секцията можете да видите ТУК. Следете сайта на УчИМИ, за да бъдете в течение и да разберете кои ще бъдат отличените проекти тази година.

Мобилна версия

  • Начало
    • Новини
      • Остават броени дни до Ученическата секция на Учими в Боровец