For excellence in education, sciences and arts

Резултати от конкурса за съфинансиране на извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия, лингвистика и биология през учебната 2019/2020 година

Основната цел на тази наша инициатива е да насърчим и подпомогнем учителите от математическите и природоматематическите гимназии, като ги стимулираме да посветят своите усилия в по-задълбочено изучаване и преподаване на тяхната дисциплина и да имат възможност за повече индивидуални занимания със своите ученици с изявени интереси в изброените области.

Всяко училище можеше да подаде не повече от три проекта общо и не повече от един проект по даден предмет.

АФБ вече разгледа всички постъпили документи и ще отпусне съфинансиране на следните одобрени проекти:

Бургас

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

 • Математика 9-12 клас  – 1000 лв.
 • Математическа лингвистика в V– VIII И IХ - XII клас –1000 лв.

Варна

МГ „Д-р Петър Берон“

 • Извънкласна работа с ученици по природни науки  по програмата на IJSO за участие в международната олимпиада през 2019 г. – 1000 лв.

Велико Търново

ППМГ "Васил Друмев"

 • Школа по химия – крачка към необятното познание – 1000 лв.
 • Извънкласна школа по информатика за изявени ученици – 1000 лв.

Видин

ППМГ Екзарх Антим I

 • Школа по математика – 750 лв.
 • Школа по биология – 875 лв.
 • Школа по химия – 875 лв.


Вършец

СОУ "Иван Вазов"

 • Астрошкола „Звезди“ – 980 лв.

Гоце Делчев

ПМГ „Яне Сандански“

 • Школа по физика и астрономия – 440 лв.

Казанлък

ППМГ "Никола Обрешков"

 • Школи по математика – 1000 лв.
 • Лятна школа по химия и опазване на околната среда – 960 лв.
 • Академия по биология и здравно образование за засилено практическо и теоретично обучение на изявени ученици – 900 лв.

Кюстендил

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“

 • Школа по състезателна информатика – 1000 лв.
 • Школа по биология – 500 лв.

Кърджали

 • Астрономическа обсерватория
 • Пролетен курс по астрономия  - 1000 лв.

Монтана

ПМПГ "Св. Климент Охридски"

 • Школа по програмиране – 1000 лв.Перник

ГПЧЕ „С. Радев“

 • Школа по математическа лингвистика – 1000 лв.

Плевен

МГ "Гео Милев"

 • Проект по информатика – 500 лв.
 • Школа по математика за 7. - 8. клас – 1000 лв.

Силистра

ПМГ "Св. Климент Охридски"

 • Школи по математика за изявени ученици – 1000 лв.
 • Школи по биология за изявени ученици – 1000 лв.                                                                                       

Сливен

ПМГ „Добри Чинтулов”

 • Школа по биология – 500
 • Школа по химия – 500
 • Школа по физика – 500 лв.София

ЧСУ „Цар Симеон Велики“

 • Школа по природни науки – 500 лв.

Ямбол

МГ „Атанас Радев”

 • Проект по математика – 1000 лв.
 • Извънкласна школа по химия – 1000 лв.
 • Лагер-школа по биология – 1000 лв.

Междуучилищен проект

МГ „Д-р Петър Берон“, МГ "Гео Милев", ППМГ "Васил Друмев"

 • Лятна лагер-школа по химия и опазване на околната среда – 1000 лв.

Одобрените кандидати ще получат повече информация на имейлите си.

Мобилна версия

 • Начало
  • Новини
   • Резултати от конкурса за съфинансиране на извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия, лингвистика и биология през учебната 2019/2020 година